Synergia działania

synergia działaniaJesteśmy zespołem, który łączy praktyczną wiedzę i doświadczenie zdobyte w prywatnych firmach i międzynarodowych korporacjach z pedagogiczną pasją i kreatywnością psychologów, których misją jest szeroko rozumiana profilaktyka oraz edukacja prawidłowych ludzkich zachowań.

Nie chcemy chwalić się ukończonymi kursami, doktoratami czy dyplomami, a pragniemy, aby nasi klienci doceniali i polecali nas za to, co robimy.

Inspiracją do stworzenia firmy „SukcesON”, czyli Szkoły Osiągania Sukcesów była obserwacja pewnego trendu, w którym rozwija się nasze społeczeństwo, a który dotyczy szczególnie dzieci i młodzieży.

Nasza misja

„Pragniemy wspomagać rodziców i pedagogów w nauczaniu i wychowywaniu szczęśliwych dzieci, które będą radziły sobie na kolejnych etapach edukacji, by wejść w dorosłe życie z wiarą w siebie oraz gotowością do osiągania sukcesów.

Zależy nam również na wspieraniu osób dorosłych w odkrywaniu ich potencjału, rozwijaniu pasji i umiejętności, aby zaowocowało to w ich życiu licznymi sukcesami zarówno osobistymi jak i zawodowymi.”

Składniki Sukcesu

składniki sukcesuWarto poznać elementy, które warunkują zmianę nastawienia i zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w przyszłości.

Na sukces składają się:

  • umiejętność podejmowania decyzji,
  • cele, które sobie stawiamy, te krótko i długoterminowe,
  • determinacja w dążeniu do osiąganiu celów,
  • odwaga wewnętrzna połączona z pewnością siebie

oraz

  • pozytywne nastawienie,
  • marzenia i pragnienia.

Wiele osób zadaje sobie pytanie: czy z takimi cechami i umiejętnościami się rodzimy, czy może przejmujemy je od otaczającego nas środowiska. Uważamy, że można tego wszystkiego się nauczyć się i wyćwiczyć w sposób świadomy, a najlepiej w formie gier i zabaw wzmacniających kreatywność i umiejętność pracy w grupie.

Oczekiwania „dorosłego” świata

oczekiwania dorosłego świataObecnie najbardziej ceniona w przedsiębiorstwach jest tzw. „innowacyjność zbiorowa”, która jest wypadkową procesów technologii oraz ludzi od których wymaga się pomysłów i umiejętności pracy w zespole, bardzo często w warunkach ciągłej presji.

Filarem rozwoju jest również umiejętność radzenia sobie z otrzymywaniem informacji zwrotnej. Te osoby, które potrafią przyjąć komunikat, że robią coś niepoprawnie, mają szansę się poprawić. Przyjmowanie takiej wiadomości bez frustracji, grzecznie i bez arogancji wymaga ćwiczeń, a podłożem do tego jest silne poczucie własnej wartości i pozytywne nastawienie, które powinno być kształtowane się od dzieciństwa.

Nasze zajęcia

nasze zajęciaW SukcesONie uczymy odpowiedniej postawy, zmieniamy wzorce zachowań. Pragniemy zmotywować dzieci i zaangażować w działanie, tak aby samodzielne podejmowały decyzje. Wskazujemy kierunki rozwoju by osiągały swoje cele i odnosiły sukcesy – obecnie i w przyszłości. Nie chcemy im przekazywać konkretnej wiedzy książkowej, ponieważ taką mają w swoich szkołach, ale pomożemy im w nauce lepszego zapamiętywania, czytania ze zrozumieniem oraz walki ze stresem.

U nas nauczą się optymistycznego spojrzenia na świat, nabiorą nowych umiejętności, które pozwolą im z uśmiechem przejść przez dzieciństwo i młodość, odnosząc sukcesy na każdym etapie ich życia – również w dorosłości.

Sukces dla każdego

sukcesSukces może osiągnąć każdy odkrywając w sobie jakiś talent czy pasję np. do sportu. Ważne, aby sprawiała przyjemność i motywowała do działania. Dodatkowo satysfakcja, której się doświadcza zachęca do podejmowania nowych wyzwań oraz do włączania w sobie chęci do działania i osiągania sukcesów.

Taki jest cel naszego kursu, a dodatkowo pomagamy w dojrzewaniu do podejmowania własnych decyzji oraz wyborze drogi, którą chce się podążać w drodze do sukcesu.

Zgodnie z słowami Thomas Alva Edisona

„Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.”