Terminologia

gniazdownicyBrzmi tajemniczo ale termin jest wprost przeniesiony z przyrody, gdzie określa się w ten sposób młode ptaki, które są już gotowe do samodzielnego życia, a nadal pozostają w gnieździe i są pod czułą troską i opieką rodziców.

Inaczej mówiąc – w naszych realiach dorośli już młodzi ludzie, którzy nadal mimo swego wieku ok. 25-35 lat i zdobytemu wykształceniu z jakiegoś powodu nadal pozostają w domu rodzinnym, korzystając z opieki i pomocy rodziców.

Jaki jest trend ?

Dla młodej osoby wygodniej jest mieć dom, gdzie jest posprzątane ugotowane, a niezbędne zakupy są robione przez innych. Dom staje się hotelem z dodatkową obsługą, która gotuje, robi pranie, prasuje ubrania itp. Dochodzi też aspekt finansowy, przeważnie „Gniazdownicy” nie dokładają się do rachunków za mieszkanie, a często liczą jeszcze na wsparcie finansowe ze strony rodziców. Jest to zrozumiałe w sytuacji kiedy w określonych zawodach młodzi ludzie muszą więcej czasu poświęcić na naukę. Czasami mają też faktyczny problem ze znalezieniem pracy. Ważne by nie był to sposób na życie, gdyż po kilku latach może być za późno na opuszczenie gniazda, a dziecko nie będzie w stanie usamodzielnić się, czy nawet założyć rodziny.

Jaka jest przyczyna ?

Ważna jest postawa rodziców, która kształtuje charakter dziecka. Zarówno nadopiekuńcza jak i nadmiernie krytyczna postawa blokuje rozwój niezależności dziecka. Oczywiście podświadomie rodzic chce by Jego dziecko mieszkało z nim jak najdłużej, jednak później chce by założyło rodzinę i się usamodzielniło – czasami jest już za późno.

Statystyki

Dane GUS i Eurostatu za 2014 r pokazują, że w Polsce 45% młodych ludzi w wieku 25-34 lat mieszka z rodzicami . To prawie 3 mln. młodych ludzi . Inne dane pokazują, że aż 55% *osób pomimo niezależności finansowej nie wyprowadziło się z domu rodzinnego.

Więcej informacji znajdą Państwo w artykule „Pokolenie dorosłych bobasów. Gniazdownicy” umieszonym na portalu: polityka.pl

Link: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1558917,1,pokolenie-doroslych-bobasow.read

*„Polscy gniazdownicy. O powodach, dla których dorosłe dzieci mieszkają z rodzicami. Pogranicze. Studia Społeczne, tom XXIV, 2014

Udostępnij