korepetycje sukcesu

Trening mentalny

Spotkania Treningu mentalnego skierowane są zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży.

Ich celem jest dostarczenie osobie wiedzy oraz umiejętności funkcjonowania i radzenia sobie w codziennej, często niełatwej rzeczywistości. Mają one tę zaletę, że cała jednostka czasu poświęcona jest konkretnym potrzebom osoby, która przychodzi na spotkanie. To ona i jej świat jest w centrum zainteresowania specjalisty, który nie musi rozdzielać swojej uwagi na innych uczestników. Wszystko to odbywa się w miłej atmosferze o charakterze doradczym i wspierającym, tak aby w pełni umożliwić osobie rozwój jej potencjału i odnoszenie sukcesów w życiu szkolnym, zawodowym, czy sportowym.

Dla kogo …

Spotkania skierowane są:

różne osobyDla wszystkich osób:

 • zainteresowanych rozwojem osobistym,
 • chcących się rozwijać, osiągać swoje cele i realizować swoje marzenia,
 • doświadczających smutku, stanów obniżonego nastroju i niezadowolenia z życia,
 • nieradzących sobie z brakiem czasu i nadmiarem obowiązków,
 • których, przytłaczają „trudności” dnia codziennego,
 • doświadczających poczucia utraty sensu życia,
 • żyjących w ciągłym stresie,
 • mających problemy z zaakceptowaniem zmian,
 • przeżywających trudności w podejmowaniu decyzji,
 • doświadczających trudności w budowaniu relacji międzyludzkich,
 • mających problemy z komunikacją z dziećmi i innymi osobami w otoczeniu,

Również dla dzieci i młodzieży:

 • odczuwających poczucie niskiej wartości i brak wiary we własne możliwości,
 • mających problemy z identyfikacją oraz radzeniem sobie z emocjami ,
 • z problemami w relacjach rówieśniczych,
 • z trudnościami w adaptacji do nowego miejsca np. szkoły,
 • z brakiem motywacji do nauki czy zaangażowaniem do działania,
 • z trudnościami w koncentracji uwagi (ADD) oraz z nadpobudliwością (ADHD),
 • z trudnościami związanymi z okresem dojrzewania,
 • z problemami o charakterze nerwicowym,
 • wykazujących zachowania agresywne i buntownicze,
 • z obniżonym nastrojem, które mogą wykazywać objawy depresji,
 • z depresją
 • z różnego rodzaju lękami,
 • zagrożonych uzależnieniem od gier komputerowych , portali społecznościowych lub używek chemicznych,
 • odczuwającymi stres wynikający z niezdolności adaptacji do trudnych sytuacji.
 • z każdym innym problemem.

Korzyści …

korepetycje sukcesu korzyściNa naszych spotkaniach pomożemy :

 • w wybraniu właściwej drogi i ustaleniu nowych celów oraz sposobów ich osiągania,
 • w przezwyciężeniu kryzysów życiowych i rozwojowych,
 • w rozwiązywaniu doraźnych problemów osobistych,
 • w nauce samomotywacji,
 • w budowaniu własnej wartości i wiary we własne siły,
 • w panowaniu nad stresem,
 • w coraz częściej występującym zjawiskiem wypalenia zawodowego,
 • w skutecznym kierowanie swoim życiem,
 • w sprawniejszym funkcjonowaniu w życiu, poprzez kształtowanie pozytywnego myślenia i optymistycznej postawy.

Zapraszamy, skontaktuj się z nami: Tel. . +48 791 088 288

Cennik

Udostępnij