Wybór metod

metody pracy z młodzieżąJest wiele metod prowadzenia zajęć czy warsztatów, które sprawdzają się w życiu, w szkole czy w pracy. Każdy nowy sposób wydaje się być lepszy, bardziej skuteczny, trafniej docierający do uczestników. W naszej szkole dostosowujemy metody do odpowiedniej grupy wiekowej i potrzeb kursantów, a także „dokładamy” własną kreatywność, praktyczność i „zdrowy rozsądek”.

Metody prowadzenia zajęć mają charakter warsztatowy, oparty na dotychczas zdobytej i udokumentowanej wiedzy z dziedziny:

 • psychologii procesów poznawczych,
 • psychologii emocji i motywacji,
 • psychologii społecznej,
 • efektywnego uczenia się.

Zalety wybranych metod

Zalety

Większość naszych metod oparta jest na wprowadzaniu w cykl życia grupy ćwiczeń edukacyjnych, których główną wartością jest stwarzanie możliwości nabywania nowych umiejętności, które oprócz przyswajania wiedzy i doskonalenia umiejętności są okazją do nawiązywania relacji z rówieśnikami i dobrej zabawy.

 

Atutem naszych zajęć jest ich interaktywna forma, w której każdy uczestnik bez względu na wiek jest nie tylko odbiorcą treści przekazywanych przez trenera, ale również aktywnie wpływa na własny proces edukacyjny. Bierze za niego odpowiedzialność na miarę własnego doświadczenia i wieku. Bez takiej postawy trudno jest osiągnąć w życiu sukces i zamierzone cele.

Trener jest pomocnikiem na tej drodze – służy swoją wiedzą, kompetencjami, doświadczeniem, ale przede wszystkim reaguje na potrzeby grupy i poszczególnych jej członków, na wszelkie zachodzące w niej procesy i prowadzi to tak, aby możliwa była nauka kompetencji społecznych na podstawie realnie zaistniałych sytuacji.

 

Dodatkowo podczas warsztatów zapewniamy miłą atmosferę, by nauka skojarzona była z czymś przyjemnym, ponieważ właśnie wtedy przynosi satysfakcję oraz wzrost wiary we własne siły. Dzięki temu proces edukacji nie jest trudem, ale staje się przygodą i do takiej postawy chcemy prowadzić młodego człowieka.

Przebieg spotkań

Zajęcia opierają się na nabywaniu nowych umiejętności oraz doskonaleniu tych już posiadanych. Pomocami służącymi do osiągnięcia takich efektów są różnorodne ćwiczenia grupowe prowadzone przez naszych trenerów.

spotkanie

Każda ze struktur posiada naczelny element – umiejętność, która ma być poznana lub wyćwiczona oraz szereg innych kompetencji, które nabywane są przy okazji.

Zajęcia mają charakter uzależniony od potrzeb, a praca odbywa się w miarę możliwości w 3 formach:

 • formie grupowej,
 • w parach,
 • indywidualnie.

Mamy świadomość i doświadczenie, że każdy człowiek ma swoje specyficzne uwarunkowania – zarówno mocne jak i słabe strony w przyswajaniu wiedzy i kompetencji. Dostosowujemy nasze metody do różnych kanałów percepcyjnych uczestników, popularnie nazywanych „wzrokowcami”, „słuchowcami” i „kinestetykami” oraz modyfikujemy je do stopnia koncentracji uwagi uczestników. Gdy zachodzi taka potrzeba odbywamy również indywidualne spotkania podczas szkoleń, pomagając w diagnozie ich potencjału i pogłębianiu możliwości ich rozwoju.

 

Częstotliwość warsztatów.

częstotliwość warsztatówCotygodniowe spotkania składają się z 2 jednostek czasowych (po 45 minut) w czasie których naprzemiennie ćwiczone są umiejętności

związane z procesem…

 • metody koncentracji uwagi,
 • logiczne myślenie
 • mnemotechniki (ćwiczące umiejętności zapamiętywania),

kompetencji społecznych…

 • komunikacja,
 • praca w zespole,
 • realizacja celów,

Nie ma tutaj sztywnej granicy, gdyż miałoby to charakter sztuczności i pewnego szkolnego schematyzmu. Wierzymy, że każda umiejętność ćwiczona w grupie staje się bazą do uczenia się nowych rzeczy, otwierania na to co jeszcze nieznane oraz zaciekawienia się otaczającą rzeczywistością – światem nauki, biznesu i relacji ludzkich. Kompetencje te są dzisiaj kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.

Udostępnij