Kurs efektywnej nauki

Założenia i cel kursu

kurs przedegzaminacyjny dla młodzieży szkolnej i studenckiejKażdy z nas poddawany jest w ciągu swojego życia różnym sprawdzianom i egzaminom na wszystkich etapach edukacji szkolnej i kariery zawodowej: egzaminy do gimnazjum, szkoły średniej, na studia, akademickie egzaminy semestralne, kolokwia, obrona pracy dyplomowej, rozmowa rekrutacyjna do pracy.

O sukcesie decydują różne, choć jednakowo ważne czynniki:

 • dobre przygotowanie merytoryczne – zdobyta wiedza i umiejętności,
 • zdolność poradzenia sobie ze stresem,
 • kreatywne zachowanie w nieprzewidzianej sytuacji,
 • poprawna autoprezentacja oraz elokwencja przy egzaminach ustnych.

Zdarzają się takie sytuacje kiedy młody człowiek posiada wiedzę, ale nie potrafi jej „sprzedać” lub silny stres powoduje blokadę jego potencjału i w konsekwencji niższy wynik uzyskany w czasie egzaminu.

Nasz kurs daje narzędzia młodym ludziom do efektywnego przygotowania się oraz pozytywnego odnalezienia w sytuacji egzaminacyjnej, która zazwyczaj wiąże się z wysokim poziomem stresu.

Przygotowujemy młodych ludzi w każdym z wymienionych i jednakowo ważnych aspektów:

 • merytorycznym – umiejętność efektywnego zorganizowania sobie czasu i procesu nauki,
 • emocjonalnym – poradzenie sobie ze stresem oraz negatywnymi emocjami (lęk, niepokój, problemy z koncentracją uwagi, problemy ze snem)
 • społecznym – skuteczna i poprawna autoprezentacja, twórcze podejście do sytuacji problemowych

 

programPROGRAM

 • zarządzanie sobą w czasie i procesem uczenia się tak aby był on efektywny,
 • nauka wykorzystywania różnych kanałów percepcyjnych w poszerzaniu wiedzy,
 • metody samomotywacji, wyznaczania celów cząstkowych, analizy swojej sytuacji oraz kreowania odpowiedniej postawy,
 • wprowadzenie podstawowych metod zapamiętywania – mnemotechnik,
 • nauka kreatywnego notowania – „mind mapping”,
 • techniki radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi emocjami,
 • warsztaty ze skutecznej autoprezentacji,
 • zajęcia rozwijające twórczość – w tym twórcze rozwiązywanie problemów.

Zajęcia: 90 minut raz w tygodniu.
Czas trwania kursu: 2 miesiące.

Dodatkowe informacje

Metody
Cennik

Zapraszamy
…włącz się…

Zapisz się lub zarezerwuj miejsce:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Proszę o:

  Interesuje mnie kurs:

  [wpgdprc "Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę."]

  Udostępnij