Dlaczego warto zapisać się na nasze kursy?

Ponieważ nam również zależy na szczęściu i uśmiechu Twojego dziecka. A jako doświadczeni psychologowie dbamy o to, aby rozwój dziecka szedł w pozytywnym i wieloaspektowym kierunku. Rozwijamy nie tylko potencjał intelektualny naszych kursantów, ale także ich zdolności społeczne i osobowościowe – tak bardzo ważne na ścieżce szkolnej kariery i przyszłych życiowych sukcesów.

kursy dla dzieci i młodzieży

Od czego zaczynamy?

Zaczynamy od zaobserwowania mocnych i słabych stron dziecka oraz jego predyspozycji poznawczych i emocjonalnych. Jest to możliwe dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w pracy z dziećmi, stosowanym metodom edukacyjnym, a także niewielkiej liczbie kursantów w grupie. Sprzyja ona indywidualnemu podejściu do każdego z nich.

Zawsze w pracy z dzieckiem – nawet w kontekście zajęć grupowych – obserwujemy i rozpoznajemy jego styl uczenia się oraz dostosowujemy do niego formę zajęć i materiały dydaktyczne w myśl zasady:. „Nic o dziecku bez niego”. Korygujemy to, co sprawia trudności, zawsze bazując na mocnych stronach dziecka – intelektualnych, osobowościowych i społecznych – to one stanowią początek i podstawę wszelkich zmian.

Do czego dążymy i co robimy?

Dążymy do sytuacji w której dziecko czerpie radość z nauki i traktuje ją jako przygodę i wyzwanie. Czuje się kompetentne, pewne siebie, ale potrafiące przyjmować porażki i wyciągać wnioski na ich podstawie.

puzzle nauka

Wyposażamy dzieci w narzędzia skuteczniejszego uczenia się oraz:

  1. Uczymy dzieci technik skutecznego i trwałego zapamiętywania – tzw. mnemotechnik.
  2. Rozwijamy umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, syntetyzowania materiału z różnych przedmiotów oraz rozwiązywania problemów, ponieważ chcemy, aby dzieci unikały w swoim procesie edukacyjnym niechlubnej, choć niestety znanej nam zasady „3Z” – Zakuć, Zdać, Zapomnieć.
  3. Ćwiczymy u dzieci technikę szybszego czytania, ale zawsze z akcentem na rozumienie tekstu ponieważ wiele sprawdzianów bazuje na poprawnym rozumieniu tekstu. Dzięki naszym metodom dziecko szybciej i sprawniej czyta, a lektury szkolne nie stanowią dla niego problemu. Nie obiecujemy – jak wielu trenerów – zwiększenia szybkości czytania w kilka miesięcy do 6-cio czy 7 krotności początkowego tempa, gdyż to zależy od indywidualnych predyspozycji i determinacji dziecka do codziennych ćwiczeń. Jednak dzięki naszym zajęciom dziecko będzie na pewno chętniej czytało i więcej rozumiało z czytanych tekstów.
  4. Rozwijamy u dzieci i młodzieży cechę systematyczności, pracowitości oraz umiejętności zarządzania własnym procesem uczenia się – dajemy narzędzia do skutecznego planowania, stawiania celów, dysponowania swoim czasem.
  5. Pracujemy nad koncentracją dziecka by efektywniej mogło się skupiać nad szkolnymi i domowymi zadaniami.

Dzięki naszym metodom nauka staje się prostsza, wymaga mniej czasu, który można przeznaczyć na rozwijanie pasji oraz wspólne, rodzinne aktywności. Uczeń staje się bardziej samodzielny, a rodzice zyskują dodatkowy czas, który do tej pory poświęcali na pomoc dziecku w nauce.

Pragniemy, by dzieci osiągały lepsze wyniki w nauce, zwiększały swoją odporność na stres, podnosiły poczucie własnej wartości oraz uczyły się dostosowywać do zasad panujących w domu i szkole.

Czym się kierujemy ?

Każda osoba bez względu na wiek i status ma potencjał, który obowiązkowo należy rozwijać, aby nie utracić szansy na szczęście osobiste i zawodowe.

Jesteśmy przekonani, że szkolne sukcesy to nie tylko dobre oceny, świadectwa z paskiem, olimpiady czy osiągnięcia sportowe. Oczywiście są one bardzo ważne, ale warto przede wszystkim wspomagać dziecko w jego rozwoju osobowościowym i społecznym. Zależy nam na tym, aby uczyć dzieci od najmłodszych lat postawy współpracy a nie rywalizacji, która budzi niepotrzebną frustrację czy stany nerwicowe.

Odnoszenie sukcesów zawsze jest wypadkową zdolności intelektualnych, osobowościowych i społecznych. Przełamywanie własnych barier i umiejętność odpowiedniego odnalezienia się w konkretnych sytuacjach społecznych sprzyja pozytywnym wynikom.

Jako psychologowie rozwijamy u dzieci kompetencje interpersonalne: uczymy współpracy, komunikacji, radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, wzmacniamy wiarę w siebie, która jest najważniejszym wyznacznikiem sukcesu.

Wielu z nas – osobiście lub w najbliższym otoczeniu może wskazać osoby uzdolnione, które nie wykorzystują w pełni swoich możliwości z powodu pewnych deficytów w funkcjonowaniu społecznym czy osobowościowym. Dzięki temu, że nasze zajęcia odbywają się w grupach i nastawione są na współpracę, skutecznie obserwujemy i lokalizujemy przejawiane trudności interpersonalne oraz dzięki odpowiednim ćwiczeniom i strukturom, które wprowadzamy na naszych zajęciach efektywnie je korygujemy.

Gordon Dryden, twierdził, że „Sukces życiowy co najwyżej w dwudziestu procentach zależy od IQ. W takim razie pozostaje jeszcze osiemdziesiąt procent innych oddziaływań – grupa czynników nazywana inteligencją emocjonalną”. W myśl tej zasady stworzyliśmy i opracowaliśmy program zajęć dostosowany do różnych grup wiekowych, rozwijający zarówno inteligencję poznawczą jak i społeczno-emocjonalną. Nasze zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą dzieci, w pełni angażującą je w działanie, które przyczynia się do ich rozwoju oraz wzmacnia dodatkowo poczucie własnej wartości.

Wszystkie wspomniane elementy i czynniki wpływają na rozwój dzieci i dzięki temu mają większe szanse stać się szczęśliwymi ludźmi.

Warto więc wykorzystać każdą chwilę na doskonalenie dzieci i przesuwanie granic ich możliwości, aby łatwiej i szybciej osiągnęły życiowy sukces.

…Włącz się…

Udostępnij