III, IV klasa

Trening czyni mistrza

trening czyni mistrzaKażda umiejętność wielokrotnie ćwiczona i powtarzana utrwala się i udoskonala. Warto wzbudzać w dziecku nawyk systematycznego ćwiczenia umiejętności nowych oraz tych do tej pory zdobytych, a także rozwijać cechę sumienności i pracowitości. Sukces jest zawsze wynikiem posiadanych zdolności oraz czasu i wysiłku włożonego w jego osiągnięcie. W klasie 3 i 4 warto zadbać o to, aby dziecko podtrzymywało naturalną motywację do nauki oraz zdobyło przydatne informacje jak sobie ten proces ułatwić.

Zaopatrzyć w narzędzia

Na tym etapie edukacji wzrasta ilość materiału do przyswojenia, pojawiają się bardziej skomplikowane operacje matematyczne oraz nowe przedmioty w szkole. Warto wyposażyć dzieci w narzędzia i techniki, które umożliwią im poradzenie sobie z tą sytuacją.

Nasz program zakłada mnogość i różnorodność ćwiczeń praktycznych rozwijających u dzieci kompetencje językowe oraz zdolność logicznego myślenia. Pragniemy, aby dzięki naszym metodom techniczna umiejętność czytania był nierozłączna ze zdolnością do rozumienia tekstu.

W czasie tych zajęć dziecko będzie miało możliwość nadrobienia ewentualnych zaległości z pierwszych klas oraz nauczenia się podstawowych technik pamięciowych, które ułatwią mu proces przyswajania poszerzającego się materiału szkolnego.

kursy dla dzieciCelem kursu jest również podtrzymywanie i rozwijanie motywacji wewnętrznej do nauki poprzez ukazywanie jej pozytywnych aspektów oraz aktywnym i przyjemnym metodom zdobywania wiedzy. Dużą uwagę poświęcamy również na kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz kompetencji społecznych takich jak komunikacja czy rozwiązywanie konfliktów.

PROGRAM

 • kształcenie i rozwijanie zdolności logicznego myślenia oraz czytania ze zrozumieniem,
 • nauka podstawowych technik zapamiętywania (tzw. mnemotechnik),
 • ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi,
 • podtrzymywanie i rozwijanie motywacji wewnętrznej,
 • radzenie sobie ze stresem oraz szkolnymi porażkami,
 • rozpoznawanie i rozwijanie talentów oraz mocnych stron dziecka,
 • rozwijanie zdolności twórczych,
 • zdobywanie kompetencji komunikacyjnych oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,

Zajęcia: 90 minut raz w tygodniu.
Czas trwania kursu: 7 miesięcy.
Cena za 45 minut:
Opłata miesięczna (8x45minut):

Dodatkowe informacje

Metody
Cennik

Zapraszamy
…włącz się…

Zapisz się lub zarezerwuj miejsce:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Proszę o:

  Interesuje mnie kurs:

  [wpgdprc "Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę."]

  Udostępnij