Serdecznie zapraszamy do skorzystania z przygotowanej przez nas propozycji zajęć, które chętnie przeprowadzimy na Państwa zaproszenie.

Wszystkie moduły zostały przygotowywane przez psychologów i trenerów z dużym doświadczeniem dydaktycznym. Prowadzone są w formie warsztatowej aktywizującej uczestników do wspólnego działania i wspólnych refleksji.

warsztaty dla klas lublin

Oferta WARSZTATÓW DLA KLAS – Szkoła Podstawowa

1. „Wielka burza lub mały deszczyk” – warsztat pozytywnego rozwiązywania konfliktów

Wielka-burza-czy-maly-deszczyk
Rozwijający zdolności komunikacyjne warsztat ukazujący dzieciom możliwości radzenia sobie w momentach sporów, różnicy zdań, uczący w pozytywny sposób rozwiązywać sytuacje konfliktowe.
 90 min –

2. „Jak płynąć pod prąd i być lubianym”- warsztat kształtowania asertywności

Jak-plynac-pod-prad
Warsztaty wzmacniające zdolności komunikacyjne w obszarze asertywności z uwzględnieniem kształtowania postawy szacunku do drugiej osoby i wzajemnej tolerancji.
90 min 

3. „Lepiej to obgadać niż obgadywać” – warsztat komunikacji interpersonalnej

Lepiej-to-obgadac-niz-obgadywac
Zajęcia prowadzone w formie zadań i gier komunikacyjnych mają na celu uwrażliwić młodych ludzi na siebie i pomóc im w kształtowaniu umiejętności poprawnej komunikacji z uwzględnieniem pozytywnego rozwiązywania konfliktów.
90 min 

4. „Czas – mój cenny skarb” – warsztat organizacji czasu

Czas-moj-cenny-skarb
W czasie zajęć uczymy młodych ludzi jak skutecznie planować i organizować swój czas nauki i wypoczynku oraz jak wprowadzać w życie dobre i trwałe nawyki ułatwiające naukę szkolną.

90 min 

5. „W grupie siła” – warsztat budowania współpracy oraz wzmacniania klasowej integracji

W-grupie-sila
Zajęcia mają charakter aktywizujący, a przygotowane ćwiczenia kształtują poczucie przynależności do grupy i rozwijają umiejętność wzajemnej współpracy.
 90 min 

warsztaty dla klas lublin

Oferta WARSZTATÓW DLA KLAS – Gimnazjum i Liceum

1. DROGOWSKAZY DLA GENERACJI „Z” – warsztat motywacyjny

drogowskaz
Warsztat przeznaczony dla młodzieży z pokolenia „Z” – urodzonych po 2000 roku. Motywujący do działania oraz zmuszający do refleksji. Wskazujący priorytety, uczący wyznaczania celów, wzmacniający zdrowe nawyki oraz uwrażliwiający na postawy i wartości, które stanowią fundament w funkcjonowaniu młodego człowieka w szkole, w rodzinie oraz grupie rówieśników.
 90 min 

2. „Face to face zamiast Facebooka, czyli Messenger w Realu” – warsztat komunikacji interpersonalnej

Face-to-face---Gimnazjum
Zajęcia prowadzone w formie zadań i gier komunikacyjnych mają na celu uwrażliwić młodych ludzi na siebie i pomóc im w kształtowaniu umiejętności poprawnej komunikacji z uwzględnieniem pozytywnego rozwiązywania konfliktów.
 90 min 

3. „Wygrać z czasem” – warsztat organizacji czasu

Wygrac-z-czasem---gimnazjum
W czasie zajęć uczymy młodzież ludzi jak skutecznie planować i organizować swój czas pracy i wypoczynku oraz jak wprowadzać w życie dobre i trwałe nawyki ułatwiające naukę szkolną.
90 min 

4. „DAM RADĘ” – warsztat organizacji czasu połączony z treningiem motywacyjnym

mrowka
Warsztaty zarządzania czasem wzbogacony treningiem motywacyjnym zachęcającym do podejmowania wyzwań w obliczu nawarstwiających się obowiązków związanych z nauką i dodatkowymi zajęciami.
90 min 

5. „Pojedynek ze stresem” – warsztat radzenia sobie ze stresem oraz trudnymi emocjami

Pojedynek-ze-stresem
W czasie zajęć młodzi ludzie mają możliwość poznać i przećwiczyć techniki radzenia sobie ze stresem oraz trudnymi emocjami.
90 min 

6. „SZYBKA NAUKA W PIGUŁCE” – warsztat ułatwiający i przyspieszający proces nauki

pigulka
Wprowadzenie i ćwiczenie podstawowych technik pamięciowych – mnemotechnik. Istnieje możliwość przeprowadzenia krótkiego testu dotyczącego preferowanego stylu uczenia się wraz z omówieniem najważniejszych sposobów poszerzania wiedzy dla wzrokowca, słuchowca czy kinestetyka.
90 min 

warsztaty dla klas lublin

Bazując na naszej wiedzy i bogatym doświadczeniu pragniemy wspierać pedagogów w ich codziennym trudzie wychowywania i nauczania młodego pokolenia. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką naszych zajęć dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów:

KLASY 1-3

 • warsztaty integracyjne oraz zwiększające współpracę w grupie
 • warsztaty z kreatywności – tematyczne, abstrakcyjne
 • warsztaty z rodzicami
 • warsztaty wzmacniające motywację do nauki
 • praca z uczuciami – umiejętność rozpoznawania i nazywania uczuć przez dzieci
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • przekuwanie porażek na sukcesy – nauczenie dzieci radzenia sobie z porażkami szkolnymi i społecznymi, wzmacnianie u dzieci poczucia własnej skuteczności
 • nauka współpracy w grupie, trening umiejętności społecznych
 • nauka rozwiązywania konfliktów
 • rozwijanie umiejętności pokonywania barier społecznych – nieśmiałości, poczucia niższej wartości, strachu przed wystąpieniami

godziny wychowawcze

KLASY 4-8

 • Poprawna organizacja czasu nauki – wyposażenie uczniów w narzędzia ułatwiające i przyśpieszające proces nauki
 • Nauka współpracy w grupie, trening umiejętności społecznych
 • Nauka rozwiązywania konfliktów
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości i radzenie sobie z presją ze strony grupy
 • Kształtowanie postawy asertywnej
 • Bezpieczeństwo w sieci – zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych – używania środków psychoaktywnych, zachowań autoagresywnych
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w relacji z rodzicem, nauczycielem, rówieśnikami
 • Wzmocnienie kompetencji radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami
 • Warsztaty integracyjne oraz zwiększające współpracę w grupie
 • Warsztaty z kreatywności – tematyczne, abstrakcyjne
 • Warsztaty z rodzicami

gimnazjum

Liceum

 • Poprawna organizacja czasu nauki – wyposażenie uczniów w narzędzia ułatwiające i przyśpieszające proces nauki
 • Nauka współpracy w grupie, trening umiejętności społecznych
 • Nauka rozwiązywania konfliktów
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości i radzenie sobie z presją ze strony grupy
 • Kształtowanie postawy asertywnej
 • Bezpieczeństwo w sieci – zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych (używania środków psychoaktywnych, zachowań autoagresywnych)
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w relacji z rodzicem, nauczycielem, rówieśnikami
 • Wzmocnienie kompetencji radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami
 • Kształtowanie umiejętności stawiania sobie celów oraz ich konsekwentnego realizowania
 • Rozpoznawanie predyspozycji oraz zainteresowań pod kątem wyboru studiów oraz planowania ścieżki zawodowej
 • Warsztaty integracyjne oraz zwiększające współpracę w grupie

Jesteśmy również zainteresowani Państwa perspektywą – jeżeli mają Państwo jakieś sugestie co do tematyki naszych zajęć – jako wychowawcy widzicie Państwo na co dzień z jakimi trudnościami osobistymi i społecznymi borykają się Państwa uczniowie, chętnie dostosujemy tematykę zajęć do takich potrzeb i oczekiwań.

Zachęcamy do współpracy i kontaktu z nami.

Udostępnij